Parallel Bible results for 2 Samuël 8:12

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Samuël 8:12

SVV 12 Van Syrie, en van Moab, en van de kinderen Ammons, en van de Filistijnen, en van Amalek, en van den roof van Hadad-ezer, den zoon van Rechob, den koning van Zoba. NIV 12 Edom and Moab, the Ammonites and the Philistines, and Amalek. He also dedicated the plunder taken from Hadadezer son of Rehob, king of Zobah.