Parallel Bible results for Exodus 14:28

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Exodus 14:28

SVV 28 Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heir van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee; er bleef niet een van hen over. NIV 28 The water flowed back and covered the chariots and horsemen--the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived.