Parallel Bible results for Exodus 29:38

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Exodus 29:38

SVV 38 Dit nu is het, wat gij op het altaar bereiden zult: twee lammeren, die eenjarig zijn, des daags, geduriglijk. NIV 38 "This is what you are to offer on the altar regularly each day: two lambs a year old.