Parallel Bible results for Ezra 5:9

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Ezra 5:9

SVV 9 Toen hebben wij denzelven oudsten gevraagd, en aldus tot hen gezegd: Wie heeft ulieden bevel gegeven dit huis te bouwen, en dezen muur te voltrekken? NIV 9 We questioned the elders and asked them, "Who authorized you to rebuild this temple and restore this structure?"