Parallel Bible results for Genesis 29:20

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Genesis 29:20

SVV 20 Alzo diende Jakob om Rachel zeven jaren; en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar liefhad. NIV 20 So Jacob served seven years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her.