Parallel Bible results for Handelingen 15:6

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Handelingen 15:6

SVV 6 En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te zamen, om op deze zaak te letten. NIV 6 The apostles and elders met to consider this question.