Parallel Bible results for Micha 6:9

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Micha 6:9

SVV 9 De stem des HEEREN roept tot de stad (want Uw Naam ziet het wezen): Hoort de roede, en wie ze besteld heeft! NIV 9 Listen! The LORD is calling to the city-- and to fear your name is wisdom-- "Heed the rod and the One who appointed it.