Parallel Bible results for Nahum 3:18

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Nahum 3:18

SVV 18 Uw herders zullen sluimeren, o koning van Assur! uw voortreffelijken zullen zich leggen, uw volk zal zich op de bergen wijd uitbreiden, en niemand zal ze verzamelen. NIV 18 O king of Assyria, your shepherds slumber; your nobles lie down to rest. Your people are scattered on the mountains with no one to gather them.