Parallel Bible results for Psalmen 121:4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 121:4

SVV 4 Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen. NIV 4 indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep.