Parallel Bible results for Revelation 7:8

New Living Translation

New International Version

Revelation 7:8

NLT 8 from Zebulun 12,000 from Joseph 12,000 from Benjamin 12,000 NIV 8 from the tribe of Zebulun 12,000, from the tribe of Joseph 12,000, from the tribe of Benjamin 12,000.