Parallel Bible results for Romeinen 11:1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Romeinen 11:1

SVV 1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israeliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin. NIV 1 I ask then: Did God reject his people? By no means! I am an Israelite myself, a descendant of Abraham, from the tribe of Benjamin.