10 Jeshua generĂ² Joiakim; Joiakim generĂ² Eliascib; Eliascib generĂ² Joiada,