31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.