24 Niemand zoeke dat zijns zelfs is; maar een iegelijk zoeke dat des anderen is.