3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;