30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.