31 Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.