27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.