18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.