19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.