2 En Saul nam hem te dien dage, en liet hem niet werderkeren tot zijns vaders huis.