13 En uw dochteren zal hij nemen tot apothekeressen, en tot keukenmaagden, en tot baksters.