1 Thessalonicenzen 2:3 SVV

3 Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit onreinigheid, noch met bedrog;