6 Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven.