12 Groet elkander met een heiligen kus. U groeten al de heiligen.