17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.