2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;