12 Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.