16 Ik verblijde mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.