Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Koningen 13:10 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
10 In het zeven en dertigste jaar van Joas, den koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahaz, koning over Israel, te Samaria, en regeerde zestien jaren.
Link Options
More Options
[X]