20 En wat zal David nog meer tot U spreken? Want Gij kent Uw knecht, Heere HEERE!