1 Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;