3 Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus.