17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.