Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Amos 9:8 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
8 Ziet, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat Ik het van den aardbodem verdelge; behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de HEERE.
Link Options
More Options
[X]