Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Daniël 3:26 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
26 Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van den oven des brandenden vuurs, antwoordde en sprak: Gij Sadrach, Mesach en Abed-nego, gij knechten des allerhoogsten Gods! gaat uit en komt hier! Toen gingen Sadrach, Mesach en Abed-nego uit het midden des vuurs.
Link Options
More Options
[X]