28 PERES; uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven.