16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;