18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.