15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,