6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.