12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.