18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;