1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.