17 Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: