3 En hij het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bazuin, en waarschuwt het volk;