21 Ook zal geen priester wijn drinken, als zij in het binnenste voorhof zullen ingaan.