Genesis 5:1 SVV

1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.

Study tools for Genesis 5:1