15 En na die dagen maakten wij ons gereed, en gingen op naar Jeruzalem.