3 Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden.